321

Vil du reducere dit aftryk på miljøet? Få et BIOROCK minirensningsanlæg.

Vil du reducere dit aftryk på miljøet? Få et BIOROCK minirensningsanlæg.

Posted on 07 Nov 2022 by Lise Helluy

Vil du reducere dit aftryk på miljøet? Vil du gøre en forskel for naturen ved at udlede så rent spildevand som muligt, og samtidig bruge så få energi-ressourser som muligt?
I så fald er jeg glad for at fortælle dig, der er noget du kan gøre!

Spildevandsrensningsanlæg er nødvendige for at sikre miljøet, også for at vi alle bliver mere opmærksomme på hvad vi udleder og hvordan!

Miljøet er under stigende pres, grundet den stigende verdensbefolkning og det affald de producerer. Vi skal være opmærksomme på det aftryk vi sætter på miljøet og spildevandsrensning kan hjælpe os med at reducere det betragteligt.

Lad os først få afklaret hvad en minirensningsanlæg gør og hvorfor det er vigtigt at have et. Herefter vil jeg fortælle om hvordan minirensningsanlæg fra BIOROCK kan hjælpe dig med at reducere dit aftryk på miljøet - Med de laveste drift omkostninger på markedet.

Hvad gør et minirensningsanlæg?

Et minirensningsanlæg er et system der renser og behandler spildevand, i en sådan grad at det er forsvarligt at udlede til naturen igen. Spildevand er et udtryk for alt det vand som vi mennesker hver dag forurener, med vores daglige gøremål. Såsom at vaske tøj, gå i bad eller skylle ud i toilettet. Spildevandet kan indeholde skadelige kemikalier som frit kan flyde tilbage til naturen i vandløb, søer og havene.

Nogle forurenende stoffer skal fjernes eller reduceres, for at det ikke forårsager skade på miljøet. Ud over det indeholder spildevand også organisk stof, som nedbrydes til organismer i minirensningsanlægget. Når disse små organismer har fortæret alle de forurenende stoffer, kan det rensede spildevand udledes i naturen, som du kan se på billedet nedenfor.

discharge treated water in nature

Hvorfor er et minirensningsanlæg vigtigt?

Det er vigtigt at have spildevandsrensningsanlæg, i nyere tid er det blevet obligatorisk i det åbne land, og flere modtager påbud om at de skal etablere spildevandsrensning, fordi meget af det spildevand, som mennesker producerer, går urenset og direkte ud i vores søer, vandløb, havet og også i vores grundvand. 

Spildevand fra en gennemsnitlig husholdning, indeholder rengøringsmidler og andre skadelige kemikalier, som er skadelige for vores miljø. Derfor er spildevandsrensningsanlæg en nødvendighed for at sikre at vandet kan genbruges, i det naturlige vandkredsløb uden at skade naturen eller dyrelivet.

Facts - her er en interessant en:

  • Omkring to millioner tons spildevand bliver dagligt dumpet i verdens vandområder. Årligt kastes 7 milliarder kg affald, der hovedsageligt indeholder plastik, i verdenshavene, hvilket forårsager storstilet ødelæggelse af livet i havet.

Det er derfor vigtigt at vi virkelige passer på det vand vi har. Vi skal tænke mere over det liv, vi vil efterlade til fremtidige generationer.

Hvordan et BIOROCK minirensningsanlæg er en sikker økonomisk investering.

Et BIOROCK rensningsanlæg vil spare dig penge i det lange løb fordi at det uden brug af pumper, beluftere eller andre elektriske apparater, renser dit spildevand. Der kan håndtere spildevand uden menneskelig indgriben. Udover den årlige, lovpligtige, kontrol af anlægget og dets renseevne skal du ingenting gøre. Selvom anlæggets ved lov skal efterses årligt har BIOROCK-løsninger brug for meget lidt vedligeholdelse, takket være BIOROCK-mediet som er nedbrydningsbestandigt og holder rensesystemet i stand til at fungere effektivt i mange år.

BIOROCK wastewater treatment system diagramBIOROCK-enheden fungerer som sagt uden nogen elektriske eller mekaniske beluftere – det kræver, helt simplet, et naturligt lufttræk til beluftning. Så selv ved de strømafbrydelser der kan forekomme, drifter anlæget efter hensigten. Hvis du vælger en BIOROCK løsning frem for en elektrisk, vil det typisk betyde en besparelse på 250-300kwh om året.If you install this wastewater system at home then you will not only reduce your carbon footprint but also contribute towards saving our planet! So do it for the environment!

HVORDAN KAN EN BIOROCK-LØSNING HJÆLPE DIG MED AT REDUCERE DIN PÅVIRKNING PÅ MILJØET?

Et BIOROCK spildevandsrensningsanlæg hjælper med at reducere dit CO2-fodaftryk fordi det, som før nævnt, ikke behøver strøm. Desuden vil det rense spildevandet, før det effektivt genbruges i naturen. Det spildevand der vil blive udledt i naturen fra ​​dit BIOROCK-system har en høj kvalitet og det organiske BIOROCK Media er stabilt og bæredygtigt. Det betyder, at du bevarer naturen, dens biodiversitet, og at du ikke spilder nogen naturressourcer, som i forvejen er knappe nok.

Hvis du endnu ikke er overbevist, er her 5 gode grunde til at BIOROCK er et godt valg:

  1. Reducer din CO2 udledning
  2. Billige driftsomkostninger
  3. Kompakt og diskret
  4. Miljø venlig teknologi
  5. Hurtigt og simplet at installere.

Med branchens laveste driftomkostninger er BIOROCK en sikker og god investering for din ejendom.

Ønsker du mere information om vores produkter og hvilke produkt der er hensigtsmæssig til dit projekt? Vi er klar til at hjælpe dig - HER